Ukkie 2

Procedure:

Wij hebben besloten om een tweede kindje te adopteren zodat
Jade er een zusje of een broertje bij krijgt.

 
30/05/2005

- Aanvraag ter verkrijging van een "beginseltoestemming voor een interlandelijke adoptie" 2-de procedure
(met bijlage bewijs "van goed gedrag en zeden" ) verstuurd naar K&G.


03/06/2005

-Brief ontvangen van K&G: aanmelding en registratie met RIA-nr. voor 2-de adoptie.
Onze gegevens worden doorgestuurd naar het centrum voor Algemeen Welzijnswerk ivm de gezinsevaluatie.
Hier zullen we terug één gesprek krijgen met een psycholoog en één thuisbezoek van een maatschappelijk assistent.

 

14/06/2005

- Brief ontvangen van CAW-evaluatieteam met vragenlijst en medisch attest die
we dezelfde dag nog hebben laten invullen door de huisarts.

 

15/06/2005

- Vragenlijst en medisch attest opgestuurd naar CAW-evaluatieteam Beringen.
Nu wachten op een telefoontje voor ons eerste evaluatie-gesprek.

 

18/07/2005

- Eerste gesprek aan huis met de maatschappelijk assistent.

 
01/08/2005

- Tweede gesprek met psycholoog.

 

12/08/2005

- Vandaag hebben we mogen bellen naar het evaluatiecentrum (Beringen) voor een positief of negatief advies voor onze beginseltoestemming van ukkie2.
En ja hoor !!! HET WAS EEN POSITIEF ADVIES !!!

22/08/2005

- Rapport getekend in Beringen, nu kan ons gezinsrapport opgemaakt worden en verstuurd worden naar K&G.

 

26/09/2005

- Kontrakt bij het adoptie-bureau HORIZON ondertekend voor een kindje te adopteren uit China en inlevering van ons dossier, dat onmiddelijk naar de vertaling kan gaan.
Op het moment ligt de vertaaltijd op +/- 3 maanden.

 

28/09/2005

- Naar de jeugdrechtbank (griffi) om onze beginseltoestemming te laten omzetten naar een geschiktheidsvonnis.

We hebben de volgende dokumenten ingeleverd:

 
- getuigschrift van woonst ( op zegel 15€ ).
- attest van voorbereidingscursus.
- evaluatie-rapport (kopie)
- beginseltoestemming (kopie)
- brief: Verzoek tot verlenen van geschiktheidsverklaring.

Ze hebben ons op de rol gezet ( 52€ ) en nu is het afwachten wat er verder gaat gebeuren.

 

 

24/10/2005

-Vormingsavond VAG te Genk met als onderwerp:
"De rootsreis: voorbereidingen en ervaringen"

 

27/10/2005

- Aangetekende brief ontvangen van De Griffie jeugdrechtbank van Hasselt.

We worden verzocht te verschijnen op de terechtzitting op donderdag 17 november 2005.

We zullen onze ingeleverde dokumentenreeks nog moeten aanvullen met:
- afschrift van geboorteakten van de adoptieouders.
- uittreksel uit de huwelijksakte.

dit wil zeggen dat we weeral kunnen gaan rond rijden voor dit weer allemaal bijeen te krijgen. :-(

 

09/11/2005

- Vandaag een brief ontvangen van ons adoptiebureau Horizon:

Ons dossier is reeds vertaald en doorloopt nu nog enkele legalisaties.
Binnen afzienbare tijd zal ons dossier opgestuurd worden naar het CCAA in Peking.
Het CCAA is de centrale autoriteit die ons dossier nakijkt en een kindje toewijst.

- Wat is het deze keer wel allemaal heel snel vooruit gegaan, zelfs iets te snel, we zullen niet meer lang moeten wachten met de aanvang van de voorbereidingen voor op tijd klaar te zijn.

17/11/2005

- Wij zijn vandaag verschenen voor de jeugdrechtbank. 
Elk koppel moest, in een kleine kamer met een tafel en enkele stoelen, apart binnen gaan, afhankelijk van je aankomst op de rechtbank (we waren met zes koppels die om 9:30u moesten verschijnen).
We zijn ongeveer drie à vier minuten binnengeweest. 
We hebben de ontbrekende documenten moeten afgeven. 
Daarna werd ons gevraagd "waarom we willen adopteren". 
Ons antwoord werd onmiddellijk ingetypt, uitgeprint en door ons beiden en de jeugdrechter ondertekend worden.
De procureur gaf ons een gunstig advies. 
Het komt nog eens voor op 12 december maar daar moeten we niet bij zijn, waarna het geschiktheidsvonnis naar ons wordt opgestuurd.


25/11/2005

- Vandaag toch even gebeld met ons adoptiebureau "Horizon" voor te zien hoe ver het staat met ons dossier.

Het zou volgende week naar de Ambassade gaan waar het zeker een week blijft liggen, en dan is het wachten op nog enkele dossiers die nog niet volledig klaar zijn, om samen met ons dossier naar China te sturen.

Er zouden in totaal 9 dossiers in december naar China vertrekken waaronder het onze.

 

09/12/2005

- Brief gekregen van ons adoptiebureau Horizon, met de mededeling dat ons dossier naar China per DHL vertrokken is op
6 december 2005, de dag van Sinterklaas.

Het zou vandaag in China zijn aangekomen.

Nu kan het aftellen weer beginnen.
Het zal wel niet meer zo snel gaan als bij de wachttijd van Jade (5,5 maand), ondertussen is de wachttijd al terug opgelopen naar 8 à 9 maanden.

DTC 06/12/2005


12/12/2005

-Vormingsavond VAG te Genk met als onderwerp:
"Positief omgaan met je kind "

- één jaar geleden: GOTCHADAY JADE !!!!!!!!

 

14/12/2005

- Brief gekregen van de jeugdrechtbank van Hasselt.
Ons dossier is voor de tweede maal voorgekomen op 12 december, het volgende vonnis werd uitgesproken:
dat de adoptanten GESCHIKT ZIJN om over te gaan tot een interlandelijke adoptie van één minderjarig kind.

 

20/12/2005

- De wachttijd zou naar 10 maanden gaan.
De oorzaak is een enorme grote hoeveelheid aanvragen vanuit heel de wereld.
Het CCAA heeft wel aangegeven de wachttijd naar 6 maanden te willen terug brengen.


24/02/2006

- Eerste infovergadering van het adoptiebureau Horizon:

We waren met 3 groepen samen waarvan één groep (8 koppels) een DTC heeft
van november 2005, en twee groepen met een DTC van
december 2005 ( 4 koppels met een DTC van 6 december 2005 en
3 koppels met een DTC van 22 december 2005 )

 

06/03/2006

- Ons dossier is al reeds 3 maanden geleden vertrokken naar China.

De wachttijd is op het moment +/- 10 maanden geworden.
Hopelijk loopt deze niet verder uit, zodat we misschien toch nog dit jaar kunnen afreizen naar China.

 

27/03/2006

-Vormingsavond VAG te Genk met als onderwerp:
" Wat doen we bij gedragsproblemen "

 

30/04/2006

Ons dossier is al bijna 5 maanden geleden vertrokken naar China,
voorlopig is er nog helemaal geen einde, ivm de wachtperiode, in zicht, bij Jade hadden we nu nog maar een dikke twee weken te gaan eer we de toewijzing kregen, maar nu kunnen we er echt geen datum op plakken.
Nu zit de wachttijd al aan +/- 11 maanden.

We hebben nog altijd hoop om een toewijzing te krijgen eind november of begin december 2006 en ergens rond februari 2007 naar China af te reizen.
Alles hangt eigenlijk een beetje af, hoe ze in de eerstvolgende maanden de toewijzingen vanuit de CCAA gaan verwerken, of ze verder gaan met de LID's van week tot week (gelijk nu) of nu eindelijk terug de LID's per volledige maand gaan verwerken.
(LID = inlogdatum van dossier in China)

De drukste maanden voor de CCAA waren april en mei, waar ze nu door heen zitten, hopelijk zal het nu terug naar de normale gang van zaken terug gaan en de toewijzingen terug komen van een volledige LID maand.

DUIMEN MAAR !!!!!

 

 

De wachttijd is nog steeds 11 maanden, dus nog altijd afwachten.

09/06/2006

- Tweede infovergadering van het adoptiebureau Horizon:

Deze infovergadering ging over het verloop van de reis naar China, daar dit eingenlijk allemaal niets nieuws voor ons was, was het toch interessant om iemand zijn reisverhaal ook nog eens te horen.

 

31/07/2006

- Op het moment is de wachttijd 12 à 13 maanden geworden, deze blijft maar oplopen, er zijn weer maar toewijzingen geweest tot en met een LID van 13/07/2005, de tweede helft van juli 2005 zal pas in augustus een toewijzing krijgen.

14/08/2006

Nog steeds geen nieuwe toewijzingen, afhankelijk van het aantal dagen dat ze verwerken per toewijzing kan je uit de tabel hieronder afleiden dat we onze toewijzing (met LID december 2005) kunnen verwachten in het beste geval in februari 2007 en in het slechtste geval augustus 2007, of ze moesten zo drastisch veranderen met hun aantal dagen per toewijzingen dat onze toewijzing nog buiten deze tabel valt, naar voor of naar achter.

bv. heb je een LID 15/10/2005, dan moet je de licht blauwe hokjes volgen --> als ze verder gaan met 12 dagen te matchen dan mag je je toewijzing verwachten in maart 2007, indien ze verder gaan matchen met 24 dagen tegelijk dan mag je je toewijzing verwachten in november 2006.

Afwachten maar !!


24/08/2006

- Dit is te vinden op de site van Horizon: (toch weer wat goed nieuws)

24/8/2006: Bericht ivm de wachttijden China

Op 23/8/2006 kreeg Horizon het bezoek van het CCAA. Tijdens dit bezoek heeft het CCAA ons bevestigd dat de wachttijden voorlopig blijven hangen tussen 12 en 14 maanden en dat ze ons op de hoogte zullen brengen van zodra hier iets aan verandert.
Meer nieuws over welke informatie dit bezoek ons heeft opgebracht, volgt later.

Het Horizon-team

 

22/09/2006

- Vandaag toch eens gebeld met ons adoptiebureau "Horizon" of ze toch onze LID niet kennen, en inderdaad onze LID is:

LID 23/12/2005

Nu kunnen we beter inschatten wanneer onze toewijzing in de buurt komt of we er bij gaan zijn of net niet.

 


01/10/2006

JOYDAG: Familiedag voor alle Limburgse adoptiefamilies.
Deze vond plaats op de kinderboerderij te Kiewit.

 

23/10/2006

-Vormingsavond VAG te Genk met als onderwerp:
" Ervaringen van nieuwe adoptieouders met kinderen uit China en Kazakstan"

- Ondertussen is de wachttijd 14 maanden geworden.

30/11/2006

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before January 31, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before September 8, 2005.

 

 

11/12/2006

-Vormingsavond VAG te Genk met als onderwerp:"Gehechtheid"

03/01/2007

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before January 31, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before September 27, 2005.

 

02/02/2007

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before March 22, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before October 13, 2005.
 

 

26/02/2007 -Vormingsavond VAG te Genk met als onderwerp:"Hoe omgaan met racisme".
07/03/2007

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before March 31, 2006.

 

The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before October 24, 2005.

 

 

10/04/2007

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before March 31, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before October 26, 2005.

Twee dagen erbij op één maand tijd, dit gaat een eeuwigheid duren.....

Er zijn wel geruchten dat er einde april (voor het Chinees verlof van de eerste week van mei ) nog toewijzingen komen, hopelijk zullen er dan meer dagen gematcht zijn, maar het blijft hiermee alweer een grote stap achteruit!!!!

 

23/04/2007
-Vormingsavond VAG te Genk met als onderwerp:"Hoe communiceer je met je kind over adoptie"
02/05/2007

The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before November 01, 2005 --> tot en met 1 november

 

06/06/2007

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before March 31, 2006.

The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before November 7, 2005.

-> toewijzingen tot en met 7 november 2005

Weer afwachten wat de volgende maand brengt.

06/07/2007

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before May 31, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before November 14, 2005.
 

Een ruwe schatting, toewijzing in december 2007, naar China februari 2008................................?????????

02/08/2007

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before June 30, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before November 21, 2005.

Mijn eigen schatting is:

toewijzingen begin september met een LID tem 24/11/05
toewijzingen begin oktober met een LID tem 5/12 /05
toewijzingen begin november met een LID tem 13/12/05
toewijzingen begin december met een LID tem 26/12/05

 

03/09/2007

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before June 30, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before November 25, 2005.
 
 

 

08/10/07

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before August 31, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before November 30, 2005.

Als ze zo verder gaan, zullen we geen toewijzing meer krijgen dit jaar, de kans wordt kleiner en kleiner. :-((

31/10/07

De volgende cutoff dag van toewijzingen zal waarschijnlijk 8/12/2005 worden, wat de geruchten betreft.

Dan zullen we er in december nog niet bij zitten, maar al onze hoop gaat naar
januari 2008, en dat betekent dan afreizen naar China in maart 2008.

Laat ons duimen dat het niet nog meer achteruit gaat lopen, maar veel achteruit lopen kan bijna niet meer, vermits er tussen onze LID-datum 23/12/2005 en de nieuwe cutoff-datum 08/12/2005, maar 15 dagen meer tussen zitten.

05/11/07

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before August 31, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before December 8, 2005.

 

05/12/07

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before September 30, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before December 14, 2005.

Besluit: ofwel toewijzing begin januari 2008 of ten laatste begin februari 2008.

dwz. naar China in maart of ten laatste april 2008.

05/01/2008

 

The CCAA has finished the review of the adoption application documents registered with our office before October 31, 2006.
The CCAA has finished the placement of children for the families whose adoption application documents were registered with our office before December 19, 2005.
 

Maar 5 dagen verder, hopelijk doen ze volgende maand 4 dagen en zijn we erbij !!

 

09/01/2008

The information included in the Documents Processing has moved to the CCAA Work System. Adoptive families who would like to get the information, please check through your adoption agency.

Vanaf vandaag zal er geen maandelijkse aanpassing meer gedaan worden, op de CCAA-site, met de info tot en met welke 'Login-datum" ze gekomen zijn met de toewijzingen, maar via "rumor-queen" en de Spaanse site kennen we gewoonlijk de cut-off datum toch al eerder dan dat die op de CCAA-site verschijnt.

Vandaag zat er een brief in de bus van ons adoptiebureau Horizon.
Het zou niet meer zo lang duren eer we een toewijzing zouden krijgen, en daarom zouden we verschillende zaken in orde moeten brengen
zoals reispassen, bewijs van goed gedrag en zeden, bewijs van woonst, pasfoto, zodat we alles konden meenemen zodra we worden uitgenodigd voor de toewijzing, en dit allemaal om de administratieve voorbereiding en het organiseren van de reis beter te laten verlopen.

Zou het eindelijk bijna zover zijn ???????????????????????????

31/01/2008

De cut-off datum zou blijkbaar toch zo goed als zeker 27/12/2005 zijn.

Bijna niet te geloven dat het toch uiteindelijk zo ver gaat zijn.

Hopelijk komt morgen het lang verwachtte telefoontje.

tot morgen.

01/02/2008

 

Vandaag geen telefoontje gehad.

Heb het niet kunnen laten om toch eens een telefoontje te doen naar ons adoptiebureau Horizon, maar ze wisten natuurlijk ook nog helemaal van niets, evenveel als wij van al de geruchten, maar verder niets meer.

We zullen zeker volgende week iets horen, want ondertussen beginnen de eerste toewijzingen al binnen te stromen in de rest van de wereld, ééntje met een LID 26/12 en ook al zelfs ééntje met een LID 27/12, het is dus al zeker tot en met 27/12. Veel anderen hebben al te horen gekregen dat ze zeker maandag een telefoontje gaan krijgen.

Dus ik veronderstel dat wij ook een telefoontje MAANDAG gaan krijgen (alhoewel Horizon dacht eerder aan dinsdag), maar vermits de rest van de wereld grotendeels maandag gaat zijn, verwacht ik het onze ook maandag.

Vervolg dus maandag.!!!!!!!!!!!!!!

 

04/02/2008

Het is definitief:

De Cut-off is 27/12/2005 dus toewijzingen tot en met 27/12/2005.

04/02/2008

 

Blijkbaar mogen ze van Brussel nog niet laten weten dat er een pakketje binnen gekomen is, wat wel heel flauw is.
In Nederland geven ze tenminste een telefoontje dat hun toewijzing is toegekomen, dan moeten ze nog ongeveer twee weken wachten eer ze alle details weten.

Dit is hier de algemene procedure in België:

De kindvoorstellen moeten alle nodige stappen doorlopen. De voorstellen worden doorgestuurd naar de Vlaamse Centrale Autoriteit ter goedkeuring. De arts van het multidisciplinair team kijkt alle medische rapporten na. Van zodra deze procedure is afgerond, worden de toekomstige ouders uitgenodigd op de dienst om hun kindvoorstel in ontvangst te nemen.

Nu is het wéééééral wachten, wachten, wachten ...... tot "het definitieve telefoontje".

Misschien nog eind deze week, ofwel volgende week.

EINDELIJK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maar uiteindelijk het goede nieuws is: (cut-off is 27/12/2005, ons LID is 23/12/2005)

NORMAAL ZIJN WE ERBIJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

15/02/2008

 

Vandaag om 16:00 uur het telefoontje van ons adoptiebureau Horizon met de mededeling:

WE HEBBEN EEN DOCHTER !!!!!!!!!!!

ZE IS GEBOREN OP 06/05/2007

en komt uit dezelfde provincie als Jade.(zie "ons voorstel")

Maandag mogen we naar het adoptiebureau, en dan zullen we de eerste fotootjes zien.

25/02/2008

 

 

We hebben een vertrekdatum:

We zullen vertrekken op zaterdag 12 april 2008
en thuiskomen op donderdag 1 mei 2008

Het laatste aftellen kan beginnen.

28/03/2008

We hebben eindelijk een definitieve reisplanning, zie "reisverslag".

We zullen dus niet op 30 april thuiskomen, maar wel op 1 mei., en dan nog supervroeg, namelijk om 06u10.